Coöperatie “Alles Gewoon Anders” U.A.

Coöperatie “Alles Gewoon Anders” U.A.

Gewoon zijn is een veel voorkomende vorm van anders zijn. Anders zijn is een zeldzame vorm van gewoon zijn.

De enige beperkingen zijn, zoals gewoonlijk, die van de eigen visie.

Mensen zeggen tegen mij: “Je moet gewoon jezelf blijven” maar dat kan niet; zo ben ik niet.

Ik hoor mijn vader nog roepen: “Doe nou eens gewoon!” “Doe eens wat bijzonders,” was misschien stimulerender geweest.

Een ieder die gewoon anders is en zich anders voelt maar toch ook heel gewoon is.

Leden

Hallo mijn naam is Vera Roos, ik ben sinds 2014 als zzp-er aan de slag gegaan enige jaren Verzorgende IG (Interne Gezondheidzorg) (VIG)

Ik woon in Delft en ik heb een volwassen zoon met Autisme die pas op late leeftijd was gediagnosticeerd. Mede door mijn zoon ben ik erg geïnteresseerd geraakt in autisme. Door op de hoogte te blijven in mijn vakgebied en het door het volgen van cursussen blijf ik up to date.

Ik begeleid mensen van verschillende leeftijden op diverse gebieden van dagelijkse verzorging (ADL) tot palliatieven zorg. Ik vind het belangrijk dat er goed naar mensen wordt geluisterd wat zij willen. Ik probeer ook altijd een band op te bouwen met de cliënt en de familie daarvan. Samen de dag doornemen, van spelletjes doen buiten wandelen tot medicijnen toedienen.

Toen ik hoorde dat er mensen voor de coöperatie werden gezocht die het fijn vonden om iets voor anderen te doen zonder dat daar direct een (hoge) geldelijke beloning tegenover staat was ik verkocht. Daarbij komt dat samenwerking heel belangrijk is zodat we gezamenlijk meer kunnen doen. Ik hoop mijn steentje hieraan bij te kunnen dragen.

Vera Roos

Mijn naam is Timo van Deijl ik ben woonachtig in de omgeving van Leiden. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Na jarenlang als psychiatrisch verpleegkundige te hebben gewerkt en de opleiding Counselling en coaching, Practitioner en Master-Practitioner NLP, ADHD–coach, Oplossingsgericht coachen (begeleiden) te hebben gevolgd heb ik mijn eigen praktijk Præsens opgezet. Wat mij motiveert met het werken met cliënten met de diagnose ADHD, ADD, Autisme (verwante) stoornissen en psychische beperkingen is dat er met kleine stapjes al resultaten zichtbaar worden waardoor de cliënt zicht krijgt op meer mogelijkheden in het leven. Door langere tijd met de cliënt om te gaan ontstaat er een vertrouwensrelatie en krijg ik daardoor meer inzicht in waar de cliënt tegenaan loopt. Door voor langere tijd een relatie op te bouwen ben ik me er steeds bewust van dat deze mensen alle steun en hulp verdienen zodat ze een zo volledig mogelijk leven kunnen leven. Daarvoor zet ik mij in.!

Ik geloof in het bundelen van krachten en dat de coöperatie “Alles gewoon Anders”daartoe een middel kan zijn. Samenwerking en delen van expertise en gedachtengoed is een krachtig middel, het is inspirerend en draagt bij aan een zo goed mogelijke invulling van hulpverlening.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website www.Praesens.nu

Timo van Deijl
Timo van Deijl

Mijn naam is Paul Duinker en werk vanuit Zoetermeer waar ik woonachtig ben. Ik ben sinds 1980 werkzaam binnen de gezondheidszorg. Bij verschillende instellingen heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van cliënten die problemen hadden op emotioneel sociaal en op psychisch gebied.
Nadat ik de opleidingen tot Psychiatrische Verpleegkundige en Sociaal Pedagogische Hulpverlener ben ik mij meer gaan toeleggen op therapeutisch vlak en ben ik sinds 2009 werkzaam in mijn eigen praktijk “Van HuisDuinen”, te Zoetermeer.
Door mijn werk als verpleegkundige heb ik kunnen werken met mensen met verschillende psychiatrische ziektebeelden zoals, depressie, dementie en schizofrenie. Als SPH-er heb ik gewerkt als sociotherapeut met jongvolwassenen met een eetstoornis en kinderen met autisme.

Naast mijn werk als therapeut heb ik flinke ervaring op kunnen doen als vader van twee autistische jongeren. Deze ervaringen hebben mij de wereld binnen de hulpverlening op twee manieren laten ziet. Als professioneel, maar zeker ook als ervaringsdeskundige. Hierdoor kan ik de problemen waar cliënten en ouders van twee kanten bekijken.

Ik werk van uit het besef dat een probleem invloed heeft op verschillende vlakken van het leven, sociaal, psychisch en lichamelijk. Mede daarom kijk ik samen met het kind, de jongere en de ouders en/of eventuele verzorgers, naar alle facetten, die invloed kunnen hebben op het probleem.

Mijn reden om aan te sluiten bij de coöperatie “Alles Gewoon Anders”, is omdat ik gemerkt heb dat binnen de zorg te veel binnen eilandjes gewerkt wordt. Elke instelling zorgt voor zichzelf en werkt alleen binnen de instelling. Door meer met elkaar te werken kan men meer betekenen voor de hulpvrager en samen zorgdragen dat de hulpvrager de hulp krijgt die het nodig heeft.
Zonder dat er lange wachtlijsten gecreëerd worden door onnodige regels en loketten.
Daarnaast wordt het tijd dat men binnen de zorg werken aan een nieuwe werkmethode waarin de cliënt werkelijk in het middelpunt staat.

Mochten jullie willen weten wat ik precies doe binnen mijn praktijk. Neem dan even de tijd om mijn website www.vanhuisduinen.nl te bezoeken.

Paul Duinker
Paul Duinker

Mijn naam is Ellen de Jonge en ik werk als zangdocent, koordirigent en sopraan.
Zingen is niet alleen leuk, maar ik ben er ook van overtuigd dat zingen een krachtige bijdrage kan leveren aan iemands gezondheid: wat is er nou mooier, dan via het zingen de conditie van je luchtwegen te verbeteren, je fysieke energie te kanaliseren en je schakelvaardigheden te oefenen?

Door mij aan te sluiten bij de coöperatie Alles gewoon Anders, kan ik makkelijker samenwerken met behandelaars van verschillende disciplines, om mijn lesprogramma Schakelen in een beeldenstorm zo goed mogelijk af te stemmen op mijn leerlingen.

Meer informatie is te vinden op mijn site: www.singfood.nl

Ellen de Jonge

Laatste nieuws

Nieuwe Vacature: Enthousiaste en meedenkende penningmeester
03Nov
Zie je jezelf als een financiële alleskunner? Nou dan is deze vacature misschien iets voor jou! De coöperatie” Alles Gewoon Anders” U.A. is op zoek naar ee...
Lees Meer
no-image
31Okt
Zondag 13 november a.s. houdt de coöperatie ” Alles Gewoon Anders” voor de 2e keer een informatiemarkt. Hier staan verschillende Zorg- en Welzijn (ervaring)...
Lees Meer

Vrijwilligers

De Coöperatie “Alles Gewoon Anders” U.A. vindt vrijwilligers erg belangrijk Aangezien wij een startende en lerende organisatie zijn, zullen bepaalde functies door vrijwilligers worden vervuld. Op het moment dat blijkt dat er de mogelijkheid bestaat om er een betaalde functie van te maken dan komt de vrijwilliger, bij naar behoren tot goed functioneren, hiervoor in aanmerking. Dit biedt de vrijwilliger toekomstperspectief. Als je geïnteresseerd bent om als ( ervaringsdeskundige )vrijwilliger bij de Coöperatie “Alles Gewoon Anders” te gaan werken kun je contact met ons opnemen

Heb je vragen?

Coöperatie "Alles Gewoon Anders" U.A.

+31(0)6 39 24 6858

info@allesgewoonanders.net