Welkom op deze site en fijn dat je ons hebt gevonden.

Graag geven wij wat achtergrond informatie over, hoe de Coöperatie tot stand is gekomen.

De oprichters Henriëtte Roos en Peter Pakvis raakten in 2014 vanuit hun professie met elkaar in gesprek en kwamen tot de conclusie dat ze gelijk denkenden zijn over een aantal zaken ten aanzien van de hulpverleningsmogelijkheden voor mensen met een AD(H)D, Autisme en aanverwante “stoornissen” etc.
Vanuit de brede achtergrond en overlappende netwerken vonden zij elkaar in gemeenschappelijke talenten.

Vanaf oktober 2014 is de coöperatie “Alles Gewoon Anders “U.A. opgericht welke zich vooral richt op de regio Delft, Den Haag, Westland en omstreken.

Na enige tijd hebben de wegen van de oprichters zich gescheiden. Momenteel is Henriëtte Roos de enige zittende oprichter. Zij heeft een aantal mensen benaderd waarvan zij dacht dat die een mooie aanvulling binnen de coöperatie zouden zijn. Deze mensen zijn een aantal
niet vakinhoudelijk deskundigen, maar wel – gelijk denkenden en samen vormen zij een Coöperatiebestuur.

Eén van de kernwaarden van de Coöperatie “Alles Gewoon Anders” U.A., is het sociale aspect. Dit is helaas de laatste jaren in Nederland door diverse invloeden – maar vooral geld gerelateerd – steeds meer naar de achtergrond gedrongen.
Het bestuur wil dit terugbrengen, niet allen met woorden maar vooral ook in daden. Zie voor de diepere achtergronden de Visie en Missie.

Afgelopen periode zijn er een tweetal informatiebijeenkomsten gehouden.
Na deze informatiebijeenkomsten hebben zich een aantal Zorg- en welzijn (ervaring) Professionals ZWP-ers zich bij de coöperatie aangesloten. Vlak voor de zomervakantie was de Eerste Ledenvergadering een feit.

Een ieder heeft van uit zijn/haar eigen achtergrond input geleverd.
Er vanuit gaande dat wij een lerende organisatie zijn kunnen we vaststellen dat wij op de juiste weg zijn.

Leden van het bestuur

Henriëtte Roos voorzitter
Marina Buitenhuis secretaris
Paula van Putten-Roos penningmeester
Leo Donk vice voorzitter

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Coöperatie “Alles Gewoon Anders”