Visie:
De coöperatie biedt mensen in hun directe leefomgeving praktische hulp en adviezen die zij nodig hebben op het gebied van zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding, zodat ze het leven kunnen leiden dat zij willen, aangepast naar hun eigen mogelijkheden. Zij helpt mee aan het bouwen van een sociaal netwerk om de cliënt heen. Zij doet net dat stapje verder buiten de kaders (box). Bij de begeleiding wordt aandacht besteed aan ontwikkeling van de talenten van de cliënt. Deze krijgt mogelijkheden om zijn sterke kanten te benutten. We willen de cliënten de mogelijkheid bieden om anderen te helpen. Hierdoor kan er een sneeuwbaleffect ontstaan en creëren wij een omvangrijk, krachtig netwerk waar een ieder op kan vertrouwen en verder kan bouwen.
Missie:
De coöperatie “Alles Gewoon Anders” U.A. (Uitgezonderd Aansprakelijkheid) staat midden in de samenleving, werkt dichtbij de cliënt en biedt daadwerkelijk praktische hulp zonder onderscheid des persoons. Niet het aanbod van de zorgaanbieder staat centraal, maar dat wat de cliënt nodig heeft. Wij verlenen goede zorg aan mensen in plaats van het plichtmatig en statisch afwerken van een traject. Wij proberen sociaal maatschappelijk werken en denken boven de commerciële doelstellingen te plaatsen.

Wij hechten waarde aan persoonlijk contact, geluk, vriendschap, nieuwe kansen. Wij vinden het heel belangrijk dat de hulp een leven lang meegaat. Wij ondersteunen ook van harte het Maatschappelijke business case : levensbrede aanpak bij autisme van de werkgroep vanuit autisme bekeken. (sep.2015)
Wij willen ons inspannen om de financiering hiervoor mogelijk te maken.

De coöperatie is een zelflerende organisatie, die naast de bestaande vormen van therapieën, werkwijze en methodieken, open staat voor alternatieven. Wij vertalen dit naar een coöperatieve werkwijze, zodat we zowel de zorgvrager als de ervaringsdeskundige zorgprofessional in hun kracht kunnen inzetten in het hele zorgtraject.

Leden van de coöperatie zijn gespecialiseerde zorgprofessionals, waarvan een groot deel met ervaringsdeskundigheid. Samen bezitten wij enorm veel kennis en expertise en kunnen aan elk traject tegemoet komen, juist omdat wij een ervaringsdeskundig gestuurde mindset hebben. Hierdoor geloven we dat er vanuit of mede door deze trajecten een succesvolle vorm van levensloopbegeleiding mogelijk wordt gemaakt.