Wat is het doel van de Coöperatie alles gewoon anders?

 • Gesprekspartner zijn voor onder andere gemeenten, huisartsen, zorgaanbieders en andere organisaties.
  In het kader van de Participatie en decentralisatie zijn de bevoegdheden vanaf januari 2015 naar de gemeenten overgegaan. Als coöperatie is het van belang dat de gemeenten weten dat wij bestaan en dat zij ons als volwaardig gesprek- en zakenpartner accepteert voor de zorg en welzijn binnen de gemeenten Westland, Den Haag en Delft e.o.
 • Het bieden van praktische hulp
  Onze medemens door goede en warme hulp vanuit onze coöperatie weer een volwaardige en zelfstandige plek in onze maatschappij te geven.
 • Aanbieden van Lotgenotencontact
  Door diverse bezuinigingen en andere redenen zijn er steeds meer lotgenotengroepen opgeheven. Dit terwijl wij dit als coöperatie zeer belangrijk vinden. Als professional kunt u hierin een rol spelen.
 • (Preventieve) Zorg
  Zorg geven aan iedereen met of zonder (GGZ) diagnose ASS/AD(H)D et cetera. Vooral kijkend vanuit de holistische visie.
 • Bevorderen sociale participatie
  Door middel van het geven van voorlichting advies en daadwerkelijke ondersteuning.
 • Onafhankelijk
  Advies, voorlichting en kennis is onafhankelijk en vrijblijvend verkregen en wordt op die manier ook door de coöperatie doorgegeven.
 • Levensloop / levensbrede aanpak bij Autisme(ASS) en AD(H)D
  Wij onderschrijven het rapport van de werkgroep: “vanuit Autisme bekeken”. Voor onze coöperatie houdt dit in; dat ook na het succesvol afsluiten van een traject alle zorgvragers welkom zijn voor (kortstondige) hulp en/of ondersteuning.
 • Zorgtrajecten
  Alle zorgtrajecten zijn oplossingsgericht, helder voor vrager en aanbieder en vanuit de coöperatie ondersteunt.

Waar staan wij voor?

 • Kinderen weer naar school
  Als dit niet in belang van kind dan zo veel mogelijk opvang met lotgenoten.
 • Sociaal contact voor (jong) volwassenen
  Geen isolement maar hulp en vriendschap.
 • Hulp voor iedereen met of zonder diagnose
  Kijk naar de hulpvraag van de mens in plaats van het geven van labeltjes en/ of etiketten.
 • Zo min mogelijk tot geen gedwongen opnames
  Kijkend en handelend naar positieve oplossingen en preventie.
 • Onderwijs, Wonen, Werken en vrije tijd
  De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek voor de juiste persoon.

Wat bieden wij?

 • Samenwerking
  Een bundeling van onze talenten, vaardigheden en netwerken als pakket maar zeker ook individueel aan onze gezamenlijke doelgroep.
 • Een secretariaat
  Zodat wij ons kunnen concentreren op waar we echt goed in zijn en de noodzakelijke randzaken zoals voeren van administratie over te laten aan hen die daar weer goed in zijn.
 • Coaching en intervisie voor (startende)professionals
  Het is belangrijk om kwaliteit te (blijven) leveren, up to date te zijn en om van elkaar te leren in een veilige warme omgeving. Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning dan is dit mogelijk.
 • Jaarlijkse informatiemarkten
  Op deze dagen kunt u met een “kraampje” staan of u laten vertegenwoordigen als lid van de coöperatie.
 • Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  Voor en van professionals en ervaringsdeskundigen binnen maar ook buiten onze coöperatie.
 • Gezamenlijke Public Relations en Acquisitie
  Duidelijk maken wie wij zijn en waar wij goed in zijn en hierdoor verwerven of verkrijgen van nieuwe opdrachten.
 • Activiteitendagen
  Niet alleen de jeugd is de toekomst maar ook de volwassenen. Daar willen wij werk van maken en doen dit door gezamenlijke activiteiten te organiseren, waarin de talenten van de zorgprofessionals en vrijwilligers een rol kunnen spelen.
 • Professionele zorg en welzijn
  Veel van onze (beoogde) leden zijn zelf ervaringsdeskundigen. Voor de klanten en opdrachtgevers betekent dit kennis van zaken, begrip en volle betrokkenheid wat zich uit door out of the box denken.
 • Klachtenregeling
  Ondanks dat wij voor goede en juiste zorg staan kan er soms iets mis gaan. Daarom is er een klachtenregeling.
 • Privacy regeling
  Privacy is een belangrijk onderdeel van vertrouwen dat zorg- en welzijn ondernemers hun cliënten moeten bieden. De coöperatie heeft vanzelfsprekend een privacy reglement.
 • Huishoudelijk Reglement
  Aanvullend op de Statuten is er Huishoudelijk Reglement vastgesteld waarin veel praktische zaken zijn genoemd.
 • Statuten
  In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van onze Coöperatie “Alles Gewoon Anders”.
 • Op maat gemaakte Algemene Voorwaarden
  Hierin staan de voorwaarden waaraan de coöperatieleden moeten voldoen.
 • Raamovereenkomst
  Dit wordt gebruikt tussen de coöperatie en derden en kan onderling gebruikt worden tussen coöperatieleden.
 • Een (grotendeels) vrijwilligers bestuur
  Een betrouwbaar en capabel bestuur met mensen die graag mee willen helpen de coöperatie verder gestalte te geven.
 • Kwaliteit
  Met behulp van bovenstaande onderwerpen verwachten wij een zeer goede kwaliteit te kunnen leveren aan onze cliënten maar ook naar de opdrachtgever. Een kwaliteitskeurmerk zoals HKZ is natuurlijk mooi, maar moet geen “papieren tijger” zijn. Kwaliteit moet doorgedrongen zijn in alle facetten van onze organisatie en haar zorg- en welzijn professio