1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders volgens de Wet ; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) over een klachtenfunctionaris /vertrouwenspersoon te beschikken.

Coöperatie “Alles Gewoon Anders” hierna genoemd AGA, wil al haar cliënten, relaties betaalde en onbetaalde medewerkers zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook onbedoeld fouten gemaakt worden. U kunt zich dan wenden tot de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon van de Coöperatie.

Wij zijn blij te melden dat wij een capabele, integere en ervaren vertrouwenspersoon hebben gevonden die ook als klachtenfunctionaris fungeert. Met zijn jaren ervaring binnen de geestelijke en psychische zorg weet hij van de hoed en de rand. De heer Johan v. W neemt de tijd om samen naar oplossingen te zoeken. Hij gaat bijvoorbeeld mee naar een gesprek met u maar ook geeft hij praktische tips. Zoals uw klacht op papier wilt zetten.

Bij de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon kunt u er van op aan dat het in hem gestelde vertrouwen niet wordt geschonden. Hij vertelt u precies welke stappen hij neemt. U bent als cliënt bij hem in goede handen.
U kunt hem bellen of e-mailen als u ontevreden bent of een klacht hebt over de zorgverlening. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis. De heer J. van W is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de Coöperatie “Alles Gewoon Anders”

De onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon is te bereiken via:
– E-mail: klachtencommissie@allesgewoonanders.net
– Post: Loosduinse Hoofdstraat 363 2552 AE Den Haag t.a.v. vertrouwenspersoon

Hieronder staat hoe u bij een klacht kunt handelen .

U hebt een klacht?
Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt en probeert op te lossen met de persoon die het betreft. Dat geeft degene die uw klacht heeft veroorzaakt de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Vaak is een persoonlijk gesprek waarin u aangeeft waar u tegen aan gelopen bent al heel prettig en voldoende.
Wij zien een klacht als een advies om onze kwaliteit te verbeteren.

Heeft de klacht na het gesprek met de medewerker niet geleid tot een voor u bevredigde oplossing dan kunt u het probleem voor leggen aan de vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris van AGA.
Bij het onderzoek dat de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon instelt naar de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, hoort hij schriftelijk dan wel mondeling beide partijen en zo nodig ook anderen die bij de klacht betrokken waren.
Hij streeft er naar om binnen 1 maand te komen tot een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Naar aanleiding van zijn onderzoek kan hij een aanbeveling doen aan het bestuur van AGA om de kwaliteit van de zorg- en de dienstverlening te verbeteren.